Invitation

Webinar: Trivsel på gymnasierne på bagkant af coronanedlukningen

-

Genåbningen af gymnasierne er nu delvis en realitet. Der står fysisk skole på den ene halvdel af skoleskemaet og virtuel undervisning på den anden del. Hvordan genetablerer man som underviser fællesskabet i klassen og skaber den trivsel, der gør læring mulig?

Dato: 6. maj kl. 15.00-16.30

Tilmeld dig via DEA

Det seneste år har gymnasielivet været vendt på hovedet. Fysiske venskaber, ansigt-til-ansigt-undervisning og fester har været afløst af skærm, hjemmeskole og isolation. Det er gået ud over en stor del af elevernes mentale trivsel.

EVA's undersøgelse af erfaringerne fra nedlukningen i efteråret 2020 viser, at knap halvdelen af eleverne oplevede, at de var i dårligere humør end ellers, og lidt mere end halvdelen oplevede, at de følte sig mere ensomme end ellers. Den viste dog også, at hver femte elev følte sig i bedre humør under nedlukningen, og næsten hver femte elev følte sig ligeledes mere motiveret derhjemme.

Hvordan arbejder man som underviser med at skabe trivsel blandt alle elever i klassen – både dem, der har haft det svært, og dem, som har haft det bedre derhjemme? Det søger vi svar på, når EVA og DEA inviterer til webinar om trivsel i gymnasiet i kølvandet på coronanedlukningen.  

Dagens program

Webinaret byder på

 • Oplæg fra Kristine Heckscher, chefkonsulent i EVA, om trivsel i gymnasiet.
 • Oplæg fra Steen Madsen, lektor på Støvring Gymnasium. Han vil bl.a. præsentere en række eksempler på aktiviteter, der har trivsel og fællesskab som formål.
 • Samtale om, hvordan man som underviser genskaber fællesskabet i klassen og understøtter trivsel med deltagelse af:
  • Marie Blenker, formidlingskonsulent og underviser fra Projekt Netwerk
  • Gitte Søby Madsen, lektor på Next Sydkysten Gymnasium
  • Julie Frisgaard Pedersen, elev på Støvring Gymnasium
  • Steen Madsen, lektor på Støvring Gymnasium
 • Erfaringsudveksling i grupper, hvor du som underviser kan drøfte pointer og aktiviteter, der kan benyttes i egen praksis. 

Webinaret modereres af Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA.

Målgruppen

Webinaret retter sig mod undervisere på gymnasiet, som ønsker inspiration og konkrete eksempler på aktiviteter til at skabe trivsel og fællesskab i klassen. Arrangementet optages og deltagelse er gratis.

Tilmeld dig via linket herunder, så modtager du et link til arrangementet på dagen.

Tilmeld dig via DEA