Guide

8 gode råd, når I arbejder med tilknytning

26/08 2020

Brug følelsernes sprog som en afgørende del af jeres professionelle sprog.  Arbejd med relationen til både det enkelte barn og børnegruppen, og leg detektiv og gå bag om barnets signaler. 

Få vores 8 stærkeste råd til at styrke din børnegruppes tilknytning.

Guide ikon 1

Børn bruger deres primære voksne omkring sig i deres følelsesmæssige og sociale udvikling og som base for deres udforskning af verden – uanset om de voksne er forældre eller professionelle. Det betyder, at jeres omsorg og nærvær som pædagogisk personale er afgørende for, hvordan barnet bliver i stand til at tage del i livet – også når det bliver større.

Guide ikon 2

Børn med utryg tilknytning kan sende uklare signaler om, hvad de har brug for. Fx kan de overdramatisere eller foregive at kunne klare sig selv. Jeres opgave er at være nysgerrige og se bag ved signalerne. På den måde kan I hjælpe børnene til at navigere i deres følelser og understøtte dem i at skabe trygge relationer.

Guide ikon 3

Læg mærke til, hvis I oplever irritation eller frustration over et barns reaktioner. Sørg for at vende følelserne med jer selv og hinanden, og find ud af, hvad de handler om. Handler de om jer, om barnet eller om børnegruppen? Og hvordan kan I i fællesskab arbejde med jeres følelser, så barnet får de bedste muligheder for tryg tilknytning hos jer?

Guide ikon 4

Måltider, garderobeskift og puslesituationer er tilbagevendende i løbet af dagen. De  kan bruges aktivt til at styrke nærværet  og involveringen med børnegruppen. Organiser jer evt., så I som personale har faste børnegrupper, der kan understøtte fordybelsen.

Guide ikon 5

Giv evt. hvert barn en tilknytningsperson, der gør dagtilbuddet trygt og genkendeligt. I kan også understøtte arbejdet med relationerne til det enkelte barn og børnegruppen ved at organisere jer i mindre børnegrupper, fx spisegrupper med en fast voksen.

Guide ikon 6

Børnefællesskabet er vigtigt for børns følelsesmæssige og sociale udvikling, og det er en væsentlig pædagogisk  opgave at sikre, at fællesskabet er åbent og trygt og ikke låser sig for bestemte  børn. Der skal være plads til at være barn på flere måder, og det kræver også, at der er plads til at være forældre på flere måder. Jeres personlige tilgang til forskelle spiller en rolle for, hvad der er muligt i børnefællesskabet.

Guide ikon 7

Erfaringerne viser, at børn græder mere i dagtilbud, hvor man afleder barnet, fordi man er nervøs for at pylre. Mød barnets følelser, og giv barnet vished om, at det er ok at blive ked af det eller vred. Så kan  barnet hurtigt komme videre og igen blive klar til at udforske verden. 

Guide ikon 8

Børns behov for at finde tryghed hos jer som pædagogisk personale afhænger af  deres alder, udvikling, personlighed og præferencer. Typisk vil det yngste vuggestue- eller dagplejebarn oftere have brug  for tæt, fysisk nærvær for at vide, at det er på rette vej, mens det ældre børnehavebarn i højere grad vil være udadvendt og udforskende og måske blot have brug for et nik eller anerkendende øjenkontakt.