Tema

FGU

Kontakt

Mathilde Hangaard

Seniorkonsulent
+45 40 83 84 53

FGU er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i arbejde. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, herunder produktionsskolerne og tilbud på VUC, og skal være med til at indfri det politiske mål om, at 90 procent af alle unge i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. EVA følger etableringen af FGU'er via egne undersøgelser og via evalueringer vi udfører i regi af evaluerings- og  følgeforskningsprogrammet til FGU for Børne- og Undervisningsministeriet. 

EVA's udgivelser om FGU
EVA's artikler