Tema

FGU

Kontakt

Eva Jakobsen Broegaard

Chefkonsulent
+45 35 25 56 64

FGU er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i arbejde. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, herunder produktionsskolerne og tilbud på VUC, og skal være med til at indfri det politiske mål om, at 90 procent af alle unge i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. EVA følger etableringen af FGU'er via egne undersøgelser og via evalueringer vi udfører i regi af evaluerings- og  følgeforskningsprogrammet til FGU for Børne- og Undervisningsministeriet. 

FGU er jo ny, og det er selve konstruktionen, hvor kommunen skal målgruppevurdere til FGU’en, også. Det kan tage tid at komme helt i mål med at sikre, at de medarbejdere, der arbejder med FGU, har et tilstrækkeligt fælles vidensgrundlag om FGU.

Eva Jakobsen Broegaard, chefkonsulent, EVA
Genlæs ældre artikler om FGU