OMRÅDE

Videregående uddannelse

Kontakt

Camilla Thorgaard

Områdechef
+45 3525 4634

EVA gennemfører evalueringer og undersøger temaer med betydning for de videregående uddannelsers kvalitet – på tværs af universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. 

Aktuelt på området for videregående uddannelser
Seneste udgivelser
Seneste artikler