Inspirationsmateriale

Børnemosaikker: Arbejd systematisk med børneperspektiver

Dette inspirationsmateriale er til jer, der arbejder med pædagogik, udvikling og evaluering i dagtilbud med udgangspunkt i børnenes perspektiver. Børnemosaikker er både inspirationsmateriale og redskab og tilbyder en konkret og systematisk tilgang til at indsamle, analysere og bringe børnenes perspektiver i spil i praksis.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-457-5
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse