eva tema

Børneperspektiver

Kontakt

Anne Breinhold Olsen

Kommunikationskonsulent
+45 2984 6711

Dette temahæfte stiller skarpt på børneperspektivers betydning for det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Få overblik og inspiration fra både forskning og praksis og bliv skarpere til at involvere børnenes blik i den pædagogiske praksis.

Udgivelsesår:2018
ISBN:Web: 978-87-7182-114-7
Opdragsgiver:EVA
Download