vidensopsamling

Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning

Opsamlingen dækker forskningen inden for elleve temaer vedrørende kvalitet, som i forskningen er identificeret som afgørende for kvalitet i dagtilbud.  De elleve temaer dækker både de strukturelle, processuelle og resultatmæssige elementer i kvalitet og kommer dermed ind på bl.a. normering, ledelse,  interaktioner mellem børn og voksne og skoleparathed.

Udgivelsesår
2017
ISBN
978-87-7182-019-5
Opdragsgiver
EVA
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz
Download