RAPPORT

Lige deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskaber

Denne rapport afrapporterer fra 20 casestudier i daginstitutioner og dagplejen. Undersøgelsen har fokus på dagtilbuddenes arbejde med børnefællesskaber og børn i udsatte positioner, som er to elementer i det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan. Undersøgelsen viser, hvordan forskellige dagtilbud oplever og arbejder med de dele af læreplanen, der handler om at skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskaber.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: 978-87-7182-416-2
Hent udgivelse