INSPIRATIONSMATERIALE

Organisering af godt læringsmiljø i dagtilbud - introduktion

Få inspiration til, hvordan I som daglige ledere og personale i et dagtilbud kan organisere de strukturer, I har indflydelse på. Materialet sætter spot på fem temaer, som er eksempler på strukturelle forhold, I kan overveje, når I skal organisere et godt og trygt læringsmiljø for børnene i jeres dagtilbud.

Udgivelsesår
2017
ISBN
978-87-7958-993-3
Opdragsgiver
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL)
Download