Rapport

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU. Første delrapport: Målgruppen for FGU og den kommunale ungeindsats

I denne rapport fremlægger Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) resultaterne af den første del af evalueringen, der indgår i evaluerings- og følge-forskningsprogrammet for den forberedende grunduddannelse (FGU), som gennemføres på opdrag fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Rapporten har fokus på den del af reformen Aftale om bedre veje til uddannelse og job1, der knytter sig til den kommunale ungeindsats (KUI) og deres rolle i arbejdet med FGU.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-576-3
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse