RAPPORT

Forældreperspektiver på folkeskolen

Hvordan ser forældre på folkeskolen efter reformen? EVA har undersøgt udviklingen i forældres oplevelse  af folkeskolen fra 2014 til 2016. Vi har bl.a. stillet skarpt på, om der er harmoni mellem forældres og elevers oplevelse af skolen.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-002-7
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download