Inspirationskatalog

Gruppearbejde i folkeskolen - Erfaringer fra aktionslæring

Gruppearbejde er en undervisningsform med potentiale til at styrke elevernes faglige udvikling, sociale relationer og evne til at planlægge og gennemføre en opgave sammen med andre. I kataloget kan du få inspiration til, hvordan man kan styrke elevernes udbytte af at arbejde i gruppe.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-445-2
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse
Bestil i trykt format hos Stibo Complete