Rapport

Undersøgelse af kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR)

Rapporten giver et overblik over karakteren og omfanget af de udfordringer, der opleves i kommunernes PPR, og i samarbejdet mellem skolerne og PPR. Undersøgelsen giver en forståelse af, hvad der ligger bag udfordringerne, herunder eventuelle uhensigtsmæssige strukturelle forhold, rammer eller ressourcer.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-682-1
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse