Notat

Undervisning af ordblinde elever i folkeskolen

Vidensnotatet formidler centrale pointer fra forskningen, som handler om almenpædagogiske forhold i skolen og rammer om undervisningen af ordblinde elever. Notatet viser bl.a., at ordblinde elever er udfordrede både fagligt og trivselsmæssigt. 

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-422-3
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent vidensnotat