Vidensnotat

Undervisningsdifferentiering i grundskolen

Få her en række væsentlige pointer fra litteraturen om undervisningsdifferentiering i grundskolen.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-065-2
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download