Vidensnotat

Varieret undervisning i udskolingen

Det er en udfordring at fastholde elevernes motivation op gennem deres skoleforløb. Især i udskolingen er ensformighed noget, der kan tage gejsten fra eleverne, og derfor er variation noget, de efterspørger. De sætter pris på en varieret skoledag. I dette vidensnotat giver EVA et bud på, hvorfor variation er vigtigt for elevernes motivation, og hvordan vi kan forstå begrebet og arbejde med det i praksis.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: www 978-87-7182-565-7
Opdragsgiver: Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening (KL)
Hent notat