Notat

Digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne

Notatet giver lærere på ungdomsuddannelserne inspiration til, hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser det kan være relevant at gøre sig i planlægningen af undervisning med digitale teknologier.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: www 978-87-7182-438-4
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent notat