Rapport

Elevernes oplevelse af de tekniske eux-forløb

Undersøgelsen giver et indblik i, hvad der karakteriserer elever på erhvervsuddannelser med eux sammenlignet med elever på de ordinære erhvervsuddannelser på de samme uddannelser. Den belyser også, hvilke bevæggrunde eux-eleverne har for at vælge en erhvervsuddannelse med eux, og hvordan eleverne oplever eux-forløbene.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-570-1
Hent udgivelse