Rapport

Elevers udbytte, foreløbig effekt og status på implementering af FGU

Denne rapport er den tredje i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for den forberedende grunduddannelse (FGU). Rapporten sætter fokus på elevernes udbytte samt foreløbige effekter af reformen Aftale om bedre veje til uddannelse og job og følger op på udviklingen i implementering af FGU på institutionerne, herunder arbejdet med didaktik og opbygningen af en fælles profession. Rapporten følger derudover op på kommunernes del af arbejdet med FGU under den kommunale ungeindsats (KUI), herunder arbejdet med målgruppevurdering og uddannelsesplaner.

Udgivelsesår: 2024
ISBN: 978-87-7182-717-0
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse