Rapport

Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne - hovedrapport

Elever med funktionsnedsættelser kompenseres langt hen ad vejen for deres udfordringer med SPS, viser evalueringen. Dyk  ned i evalueringens resultater om, hvordan skolerne kan yde specialpædagogisk støtte af høj kvalitet. 

Udgivelsesår: 2021
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-513-8
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse