Rapport

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU. Anden delrapport: Implementering af FGU

Rapporten sætter fokus på den del af reformen Aftale om bedre veje til uddannelse og job, der knytter sig til implementeringen af FGU på institutionerne, herunder arbejdet med didaktik, fravær og trivsel samt opbygning af en fælles profession. Derudover identificeres rammefaktorer, der henholdsvis understøtter og udfordrer implementering.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-633-3
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse