Rapport

Forsøg med karakterfri 1.g

Rapporten er lavet af EVA i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og samler op på erfaringerne med forsøget med karakterfri 1.g-klasser set fra et lærer-, elev- og ledelsesperspektiv. Forsøget er udført på baggrund af aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra 2016. Bliv klogere på, hvilke indsatser skolerne har arbejdet med ifm. forsøget, og hvilke erfaringer med feedback og karakterfrihed de har gjort sig i løbet af forsøgsperioden.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-328-8
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse