Rapport

Forsøg med karakterfri 1.g

Rapporten samler op på erfaringerne med forsøget med karakterfri 1.g-klasser set fra et lærer-, elev- og ledelsesperspektiv.  Bliv klogere på, hvilke indsatser skolerne har arbejdet med ifm. forsøget, og hvilke erfaringer med feedback og karakterfrihed de har gjort sig.

 Forsøget  med karakterfri 1.g.-klasser er udført på baggrund af aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra 2016. Undersøgelsen er lavet af EVA i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-328-8
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse