NOTAT

Begrundelser for studievalg: Hvem lægger fokus på hvad?

Hvad lægger de unge vægt på, når de søger uddannelse? Denne analyse kortlægger de unges overvejelser og viser forskellene blandt sektorer og udvalgte uddannelser. EVA har spurgt samtlige studerende, der blev optaget på en videregående uddannelse gennem KOT i sommeren 2020.

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse