Notat

Følelsen af stress blandt studerende

I dette notat ser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) nærmere på følelsen af stress blandt nystartede studerende på de videregående uddannelser.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: 978-87-7182-314-1
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse