NOTAT

Frafald og forældres uddannelse

En analyse af frafald blandt universitetsstuderende i løbet af de første to studieår. Notatet ser specifikt på sammenhængen mellem frafald og forældres uddannelsesniveau og finder en social skævhed, som især gør sig gældende i løbet af første semester.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: 978-87-7182-561-9
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse