RAPPORT

Geografiske mønstre i universitetsstuderendes optag og søgning

Denne rapport kortlægger, hvor i Danmark der er udbud af universitetsuddannelser, og hvor der er tomme pladser. Rapporten afdækker også, hvor geografisk bredt de universitetsstuderende søger, og hvordan studerende med henholdsvis høje og lave karaktergennemsnit fra gymnasiet søger og fordeler sig rent geografisk. Rapporten bygger på registerdata,  hovedsageligt fra årene 2009-2019.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-582-4
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse