NOTAT

Sammenhænge mellem unges begrundelser for studievalg og frafald på de videregående uddannelser

Notatet belyser, hvad de unge vægter højest, når de vælger studie, og hvorvidt der eksisterer sammenhænge mellem begrundelserne for studievalg og risikoen for, at de studerende falder fra i løbet af det første studieår. Resultaterne viser, at unge vælger studie både med hjernen og med hjertet, og at der er markant lavere risiko for at falde fra, hvis unge vælger studie ud fra faglig interesse.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-297-7
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent udgivelse