Notat

Studiemotivation blandt førsteårsstuderende på de videregående uddannelser

Dette notat formidler resultaterne af en undersøgelse af udviklingen i studerendes studiemotivation over det første studieår på de videregående uddannelser.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-718-7
Opdragsgiver: EVA
Hent notat