Rapport

Studievalg og frafald på de videregående uddannelser

Kontakt

Andreas Pihl Kjærsgård

Konsulent
+45 2299 4798

Rapporten ser på sammenhængen mellem de studerendes grad af afklaring mht. deres studievalg og deres frafaldsrisiko og identificerer fem karakteristika, der kendetegner de unge, der er mest afklarede omkring studievalget.

Udgivelsesår
2018
ISBN
978-87-7182-214-4
Hent udgivelse