Rapport

Studievalg og frafald på de videregående uddannelser

Rapporten ser på sammenhængen mellem de studerendes grad af afklaring mht. deres studievalg og deres frafaldsrisiko og identificerer fem karakteristika, der kendetegner de unge, der er mest afklarede omkring studievalget.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-214-4
Hent udgivelse