Rapport

Valg og fravalg af uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver

I denne rapport præsenterer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en undersøgelse af kommende studerendes overvejelser med hensyn til enten at vælge eller fravælge de fire største professionsbacheloruddannelser: uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-671-5
Opdragsgiver: EVA
Hent udgivelse