Rapport

Brug af Forberedende Voksenundervisning (FVU)

I denne rapport kan du læse resultaterne af EVA's undersøgelse af aktivitet, deltagerprofil og videre uddannelsesforløb på Forberedende Voksenundervisning (FVU). På ti år er antallet af deltagere på FVU mere end fordoblet. Blandt den største gruppe af voksne med svage læsefærdigheder i Danmark, er der til gengæld kun en relativt lille andel, som bruger FVU. 

Udgivelsesår: 2020
ISBN: 978-87-7182-360-8
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent rapport