Rapport

Brugen af ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Denne rapport belyser udviklingen i brugen af Ordblindeundervisning for voksne (OBU) i perioden 2010-2019. Rapporten belyser også udviklingen i deltagerprofilen på OBU med hensyn til uddannelsesbaggrund, alder, køn, arbejdsmarkedstilknytning og herkomst, samt udviklingen i OBU-deltagernes brug af anden uddannelse før og efter OBU.

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: EVA
Hent udgivelse