Rapport

Erfaringer med digitalisering af VEU

I denne afsluttende rapport om digitalisering af VEU præsenterer vi resultaterne af en kortlægning af institutionernes brug af digitale læringsplatforme samt vurderinger af behovet for at afdække deres digitale parathed. Derudover præsenterer rapporten institutionernes erfaringerne med at tilrettelægge uddannelserne som e-læring og blended learning. 

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-279-3
Opdragsgiver: Styrelsen for It og Læring
Hent udgivelse
Bestil i trykt format hos Stibo Complete