Notat

Voksne på erhvervsuddannelsernes hovedforløb

I dette notat sætter EVA fokus på, hvilken betydning erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 har haft for hhv. tilgang , frafald og elevprofil blandt voksne på erhvervsuddannelsernes hovedforløb. Notatet bygger videre på tidligere EVA-notater (EVA, 2017; EVA, 2019) om reformens betydning for voksne på erhvervsuddannelserne og bidrager herved også med viden om, hvilken betydning erhvervsuddannelsesreformen har haft for ambitionen om, at flere voksne går fra ufaglært til faglært.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-415-5
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent notatet