Magasin

EVA TEMA: Børneperspektiver

Dette temahæfte stiller skarpt på børneperspektivers betydning for det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Få overblik og inspiration fra både forskning og praksis og bliv skarpere til at involvere børnenes blik i den pædagogiske praksis.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: Web: 978-87-7182-114-7
Opdragsgiver: EVA
Download