EVA

Privatlivspolitik

Vi opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt, uanset om personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med vores evalueringer og undersøgelser eller via hjemmesiden her.

Personoplysninger ifm. vores undersøgelser

Vi gemmer dine personlige oplysninger på drev med begrænset adgang og under sikkerhedsforanstaltninger, som vi løbende kontrollerer.

Når vi behandler data, gør vi det i langt de fleste sammenhænge med baggrund i vores position som offentlig institution, der producerer viden i samfundets interesse, og dermed ikke på baggrund af samtykke fra respondenter.

Deltager du i en undersøgelse, som EVA står bag, vil det altid fremgå af informationsbrevet om undersøgelsen, hvilken hjemmel EVA behandler data på.  

De fleste undersøgelser, som EVA foretager, kan kategoriseres som i ”statistisk eller forskningsmæssigt øjemed”. Der gælder nogle særlige vilkår for behandlingen af personoplysninger ved statistiske og videnskabelige undersøgelser. Blandt andet gælder det, at flere af den registreredes rettigheder, bl.a. retten til indsigt, indsigelse, berigtigelse og sletning frafalder.

Indgår børn og unge på 0-18 år i vores undersøgelser med samfundsmæssig interesse, informerer vi altid forældre eller værge om formål, hvordan data behandles, og hvem der har adgang til data. Vi informerer også de deltagende børn og unge, og vi respekterer, hvis de ikke ønsker at deltage.

Vi indsamler personoplysninger fra uddannelses- og daginstitutioner, organisationer, kommuner, regioner, de registrerede selv og via registre, bl.a. Danmarks Statistik, som stiller data til rådighed.

Indsamler vi data på baggrund af samtykke, vil det altid fremgå, hvilke rettigheder du som respondent har, bl.a. har du ret til at få indsigt i oplysninger om dig, til at få rettet og slettet data og til at trække dit samtykke tilbage.

Anvender vi fx et konsulentfirma til databehandling, sikrer en databehandleraftale mellem EVA og firmaet, at firmaet behandler de persondata, som vi videregiver, i overensstemmelse med kravene i persondataforordningen.

Vi indsamler kun de nødvendige personhenførbare data, og oplysningerne slettes, når der ikke længere er brug for dem i forhold til det formål, de vedrører.

EVA's DPO

EVA’s databeskyttelsesrådgiver hedder Flemming Heilberg og kan kontaktes på dpo@eva.dk.

Tilmeldinger via www.eva.dk

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller arrangementer, passer vi også godt på dine oplysninger og bruger kun dine data til de specifikke formål, du har givet os lov til. 

Nyhedsbreve

Tilmelder du dig vores nyhedsbreve, giver du samtidig samtykke til, at vi må opbevare dine personoplysninger og bruge dem til at sende dig relevante nyheder. Dine oplysninger bruges, udover til selve udsendelsen, til at videreudvikle, forbedre og føre statistik over brugen af nyhedsbrevet. Du kan altid afmelde vores nyhedsbreve og blive slettet fra abonnentdatabasen.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, opbevarer vi oplysninger programmet MailChimp, hvorfra vi udsender vores nyhedsbreve. Her kan vi, udover den mailadresse du har oplyst til os, se hvilke nyhedsbreve du åbner og hvornår, og vi kan se, hvilke links i nyhedsbrevene du klikker på og hvornår. Vi bruger disse oplysninger på et statistisk plan til at videreudvikle vores nyhedsbreve.

Vi opbevarer dine oplysninger indtil, du selv afmelder dig nyhedsbrevet og i højst 3 måneder efter, at du har afmeldt dig. Hvis du ikke har åbnet nogle af vores nyhedsbreve i en længere periode, ser vi det som en tilkendegivelse af, at du ønsker, at vi sletter dine oplysninger. Du vil dog altid først få mulighed for at tilkendegive, at du ønsker fortsat at modtage nyhedsbrevet og give os lov til fortsat at opbevare dine oplysninger.

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet gennem en pop-up på vores hjemmeside, opbevarer programmet Sleeknote din mailadresse i 3 måneder, hvorefter den slettes. Sleeknote er det program, vi bruger til at lave pop-up'en.

Arrangementer

Tilmelder du dig arrangementer via hjemmesiden, ser vi tilmeldingen som et samtykke til, at vi opbevarer dine personoplysninger. Vi bruger kun personoplysningerne i sammenhæng med arrangementet og sletter dem efterfølgende.

Vi kan dog ikke garantere 100 procents sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når disse data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.  

EVA forbeholder sig retten til at foretage ændringer i privatlivspolitikken. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.eva.dk. Denne version er gældende fra 30. april 2020.

Kontakt EVA

Kontakt EVA, hvis du har spørgsmål om personoplysninger.