EVA tilbyder

Rådgivning & sparring

04/06 2021

Hos EVA er vi eksperter i kvantitativ og kvalitativ metode, og vi har stort kendskab til praksis.

I kan bruge EVA som rådgiver og sparringspartner inden for bl.a. metodedesign, procesfacilitering i praksis og dataanalyse. Vi trækker på stærk metodisk ekspertise inden for såvel kvantitative som kvalitative metoder, og vi har samtidig et stort kendskab til praksis. 

Vi kan hjælpe jer i hele eller dele af et evalueringsforløb. De indledende faser, den solide og detaljerede analyse af store mængder kompleks data, og den afsluttende formidling af resultaterne. Vi kan understøtte jeres brug af data i arbejdet med kvalitetsudvikling, både ved at vurdere hvilke data, der er relevante samt identificere udfordringerne ved at indhente og anvende de ofte mange data, der er i spil.

Vi har solid erfaring med spørgeskemaundersøgelser, undervisningsobservationer, observationer af pædagogisk praksis i dagtilbud, elevinterviews og data generet fra læringsplatforme. 

Kontakt

Vi tager altid udgangspunkt i jeres konkrete behov og situation. Ring eller skriv til områdechefen for det område, du beskæftiger dig med.