Inspirationsmateriale

Kort om forældresamarbejde

I denne Kort om forældresamarbejde kan pædagogiske ledere og personale i dagtilbud få indblik i vigtige forskningspointer om forældresamarbejdets betydning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-254-0
Opdragsgiver: Børne- og Socialministeriet
Hent udgivelse