Rapport

Overgange fra dagtilbud til skole

Denne rapport handler om overgangen mellem dagtilbud og skole og dokumenterer de seneste årtiers udvikling i måden, overgangen er blevet praktiseret på. Rapporten bidrager desuden med viden om den aktuelle overgangspraksis på landets skoler. 

 

Rapporten kan bruges af politikere, forvaltninger og ledere til at støtte og kvalificere fremtidige overvejelser om at skabe gode overgange mellem dagtilbud og skole.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-577-0
Opdragsgiver: EVA
Hent udgivelse