Rapport

Feedback på erhvervsuddannelserne

I denne rapport præsenterer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) resultaterne af en undersøgelse af, hvordan der arbejdes med feedback i praksis på erhvervsuddannelser. Undersøgelsen bygger på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 1291 erhvervsskolelærere samt kvalitative interviews med både ledere, erhvervsskoleelever og - lærere på fire forskellige uddannelser.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-349-3
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse