Rapport

Gymnasiale uddannelser og karakterer på første år af de videregående uddannelser - delrapport 1

Denne rapport undersøger forskelle i karaktergennemsnit på første år af de videregående uddannelser mellem studerende med forskellige gymnasiale uddannelser. Undersøgelsen viser overordnet set, at studerende, som har taget en stx-uddannelse, får bedre karakterer end studerende, som har en baggrund fra hf, htx og hhx.

 

Denne rapport udgør den første af to delrapporter. Den anden delrapport kan findes her.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-547-3
Opdragsgiver: Danske Gymnasier
Hent udgivelse