Hæfte

Anvendelsesorienteret undervisning

Med dette hæfte ønsker Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) at understøtte og inspirere arbejdet med anvendelsesorienteret undervisning i almene voksen- og efteruddannelsestilbud. Det gør vi ved hjælp af en afklaring af begrebet anvendelsesorienteret undervisning. Hvad betyder det, og hvordan laver man undervisning, der er anvendelsesorienteret? Derudover præsenterer vi en række spørgsmål, I som undervisere kan bruge som afsæt for en fælles, faglig refleksion over, hvordan I kan lave (mere) anvendelsesorienteret undervisning.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: www: 978-87-7182-263-2
Hent udgivelse