RAPPORT

FVU og de svage læsere i Danmark

Projektleder

Michael Andersen

Chefkonsulent
+45 5054 4485

Forberedende voksenundervisning (FVU) er det mest målrettede tilbud, vi har i Danmark til at forbedre voksnes læsekompetencer. Men hvor godt rammer FVU sin målgruppe? EVA har undersøgt deltagerprofilen på FVU-læsning trin 1. Vi stiller skarpt på, hvor præcist FVU når de personer, der har behov for basal læseundervisning.

 

Udgivelsesår:2016
ISBN:978-87-7958-929-2
Opdragsgiver:EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz