RAPPORT

FVU og de svage læsere i Danmark

Forberedende voksenundervisning (FVU) er det mest målrettede tilbud, vi har i Danmark til at forbedre voksnes læsekompetencer. Men hvor godt rammer FVU sin målgruppe? EVA har undersøgt deltagerprofilen på FVU-læsning trin 1. Vi stiller skarpt på, hvor præcist FVU når de personer, der har behov for basal læseundervisning.

 

Udgivelsesår: 2016
ISBN: 978-87-7958-929-2
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete