RAPPORT

Fra ufaglært til faglært

Hvordan oplever og vurderer de ufaglærte selv deres behov og muligheder for erhvervsuddannelse? Og hvilke barrierer oplever de? I denne undersøgelse har EVA undersøgt de ufaglærtes interesse for eller fravalg af erhvervsuddannelse.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: 978-87-7958-802-8
Opdragsgiver: EVA
Hent udgivelse
Bestil i trykt format hos Stibo Complete