Forskningskortlægning

Leg og læring i skandinavisk dagtilbudsforskning

Dette notat formidler de mest centrale temaer og pointer fra skandinavisk forskningslitteratur om tilgangen til leg og læring i skandinaviske dagtilbud. Notatet er udarbejdet for LEGO Fonden og skal bidrage til LEGO Fondens arbejde med at formidle viden og tilrettelægge indsatser i Danmark,  Skandinavien og internationalt.

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: LEGO Fonden
Hent udgivelse