Rapport

Opsamling af erfaringer gjort under COVID-19 i danske dagtilbud - april til juni 2020

I denne rapport kan du blive klogere på de erfaringer og den læring, der har fundet sted på dagtilbudsområdet under COVID-19. Rapportens formål er at bidrage til den fortsatte udvikling på området og for den fremadrettede håndtering af COVID-19.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-501-5
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse