Notat

Elever mangler opfølgning på uddannelsesparathedsvurderingen

Notatet beskriver, hvordan 9. klasses-eleverne oplever processen omkring uddannelsesparathedsvurderingen.

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download