Notat

Elever mangler opfølgning på uddannelsesparathedsvurderingen

Kontakt

Anne Sophie Madsen

Chefkonsulent
+45 2628 7393

Notatet beskriver, hvordan 9. klasses-eleverne oplever processen omkring uddannelsesparathedsvurderingen.

Udgivelsesår:2018
Opdragsgiver:Danmarks Evalueringsinstitut
Download