Rapport

Evaluering af DM i Fagene

Danmarks Evalueringsinstitut har evalueret DM i Fagene. I evalueringen kan du læse om elevernes egne begrundelser for at deltage, om deres udbytte og om koblingen mellem DM i Fagene og den daglige undervisning.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-315-8
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hent udgivelse

Læs mere om projektet