RAPPORT

Evaluering af forsøg med fællesprøve i kulturfag

EVA har gennemført en evaluering af et forsøg med en fællesprøve i kulturfagene historie, samfundsfag og kristendom. Forsøget har kørt i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 og har haft til formål at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at styrke det tværfaglige aspekt i folkeskolens 9. klasses-prøver for de tre kulturfag.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-084-3
Opdragsgiver: Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet
Download