REDSKAB - UNGDOMSUDDANNELSE

Fokus på overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Dette redskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb om jeres arbejde med at skabe gode overgange for eleverne.  Redskabet er rettet mod jer, der arbejder med at sikre en god opstart på en ungdomsuddannelse.

Udgivelsesår: 2017
Download