REDSKAB - UNGDOMSUDDANNELSE

Fokus på overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Projektleder

Mia Lange

Chefkonsulent
+45 4250 2542

Dette redskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb om jeres arbejde med at skabe gode overgange for eleverne.  Redskabet er rettet mod jer, der arbejder med at sikre en god opstart på en ungdomsuddannelse.

Udgivelsesår
2017
Download